Apri Ticket


Se non trovi una soluzione al tuo problema nel nostro Archivio Domande, puoi selezionare un nuovo ticket scegliendolo dal reparto appropriato in calce.


 Bộ phận kinh doanh

Nơi tiếp nhận và giải quyết những vấn đề liên quan đến báo giá, hợp đồng và dịch vụ

 Bộ phận kỹ thuật

Nơi tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xử lý xự cố