Các câu hỏi thường gặp về Hangouts

  • Những người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout không?
    Có. Người tham gia bên ngoài có thể tham gia Hangout kể cả khi họ không có tài khoản G Suite. Để đảm bảo bảo mật, theo mặc định, bạn cũng có tùy chọn hạn chế quyền truy cập vào Hangouts.
  • Nội dung của Hangout có được an toàn không?
  • Giới hạn người tham gia Hangout như thế nào?