Gmail

Nhận email tùy chỉnh (@yourcompany.com) và hơn thế nữa

30GB dung lượng lưu trữ hộp thư đến
Tương thích với Microsoft Outlook và các ứng dụng email khác
Miễn phí quảng cáo, hỗ trợ 24/7 và hơn thế nữa

Bảng giá

Email công việc cho tên miền của bạn

Xây dựng lòng tin của khách hàng với địa chỉ email chuyên nghiệp. Tạo nhiều danh sách gửi thư nhóm theo nhu cầu của công ty bạn cần, như sales@yourcompany.com.

Gửi email trên các thiết bị di động, ngay cả khi không có kết nối

Tải ứng dụng iOS và Android mạnh mẽ. Trên thiết bị di động và máy tính để bàn, bạn có thể đọc và soạn thư khi bạn không có kết nối Internet và thư sẽ được gửi đi khi bạn trở lại trực tuyến.

Các cuộc hội thoại vượt ra khỏi khuôn khổ email với tính năng trò chuyện và video

Trò chuyện với đồng nghiệp, gọi số điện thoại của khách hàng và lưu trữ hoặc tham gia cuộc họp video ngay từ hộp thư đến của bạn với Hangouts.