Drive

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp dễ dàng

Lưu tất cả công việc của bạn ở một nơi an toàn với tính năng lưu trữ tệp trực tuyến. Truy cập công việc của bạn bất cứ khi nào bạn cần, từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Bảng giá

Nhận dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn

30GB bộ nhớ cho mỗi người dùng được chia sẻ trên Drive và Gmail nên bạn sẽ có rất nhiều dung lượng cho dữ liệu của mình. Nếu không đủ, bạn có thể mua gói bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng. Tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB cho mỗi người dùng.

Đồng bộ dữ liệu trên mọi thiết bị truy cập

Đồng bộ hóa tất cả hoặc một số tệp vào thư mục được chỉ định trên máy tính của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện cục bộ sẽ được tự động phản chiếu trong Drive và ngược lại.

Xem các tệp mà không phải mua thêm phần mềm

Bạn cần mở tệp nhưng lại không cài đặt phần mềm thích hợp? Xem hơn 40 định dạng tệp phổ biến với Drive, bao gồm video, hình ảnh, tài liệu, bảng tính Microsoft Office và PDF.