Lịch

Lịch trực tuyến tích hợp được thiết kế cho các nhóm

Dành ít thời gian hơn cho việc lập kế hoạch và nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện với lịch có thể chia sẻ được tích hợp liên tục với Gmail, Drive, Danh sách liên hệ, Sites và Hangouts để bạn luôn biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Bảng giá

Lên lịch thông minh cho cuộc họp

Lên lịch sự kiện một cách nhanh chóng bằng cách kiểm tra tính sẵn sàng của đồng nghiệp hoặc sắp lớp lịch của họ trong một chế độ xem duy nhất. Bạn có thể chia sẻ lịch để mọi người xem chi tiết sự kiện đầy đủ hay chỉ biết được bạn có đang rảnh hay không.Nhận thêm từ khách hàng thông tin chi tiết về cách tạo và quản lý lịch cho nhân viên và khách hàng.

Truy cập từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn

Xem và chỉnh sửa lịch biểu từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Sử dụng các ứng dụng tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của chúng tôi hoặc đồng bộ hóa với lịch tích hợp trên điện thoại của bạn.