Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Cấu hình Email G Suite với Outlook, Apple Mail và ứng dụng khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Email G Suite và xem chúng bằng một chương...

 Hướng dẫn cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC nâng cấp bảo mật G Suite

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống G Suite trước các tình trạng email...

 Chính sách & Quy định chung

Mua và bán G Suite tuân thủ chính sách do Google quy định...

 Cho phép ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản G Suite

Bạn muốn check mail trên các ứng dụng Thư trên iPhone hoặc iPad phiên...

 So sánh những tính năng của các phiên bản G Suite

G Suite by Google được thiết kế chuyên nghiệp hỗ trợ công việc cho các doanh nghiệp. G Suite có 3...