Chính sách & Quy định chung

Mua và bán G Suite tuân thủ chính sách do Google quy định

Dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa người bán lại được ủy quyền (G Suite VN) và Google, giữa người dùng cuối và Google. Cả bên mua (khách hàng) và bên bán (G Suite VN) đều phải đồng ý và tuân thủ theo các chính sách dịch vụ của Google Apps được công bố tại đây: https://www.google.com/apps/intl/vi/terms/reseller_premier_terms.html

Vai trò của người bán lại được ủy quyền (G Suite VN)

Dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa người bán lại được ủy quyền (G Suite VN) và Google. Dựa trên thỏa thuận pháp lý thỏa thuận G Suite qua Người bán lại do Google quy định tại https://www.google.com/apps/intl/vi/terms/reseller_premier_terms.html và dựa trên các quy định chính sách dịch vụ khác do Google tuyên bố. Theo đó: Nguyên tắc quan trọng và không thay đổi là:

 • Google là nhà cung cấp dịch vụ G Suite cho khách hàng và chịu trách nhiệm duy trì, tuân thủ các cam kết dịch vụ.
 • Người bán lại được ủy quyền: giữ vai trò nhận thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn, chăm sóc khách hàng các vấn đề được Google cho phép.
 • Khách hàng giữ toàn quyền tối cao kiểm soát Google Apps.

Người bán lại được ủy quyền là G Suite VN được phép và không được phép:

 • Được phép thỏa thuận thu phí dịch vụ G Suite và các dịch vụ giá trị gia tăng của G Suite tuân thủ chính sách giá do Google áp dụng.
 • Được phép cấp quyền truy cập dịch vụ G Suite cho  khách hàng là người mua dưới sự cho phép của Google sau khi khách hàng đã thanh toán phí.
 • Được phép ngừng cung cấp quyền truy cập dịch vụ G Suite khi khách hàng vi phạm điều khoản thanh toán phí dịch vụ.
 • Được phép sử dụng các công cụ Google cung cấp để phục vụ việc hỗ trợ kỹ thuật G Suite cho khách hàng.
 • Không được phép phán xét hoặc quyết định các vấn đề vi phạm hay không vi phạm chích sách dịch vụ G Suite dành cho người dùng cuối.
 • Không được phép kiểm soát hoặc không cung cấp quyền quản trị viên tối cao cho khách hàng. Khách hàng phải được cung cấp quyền quản trị cao nhất của G Suite.

G Suite và chủ sở hữu tên miền

Dựa trên nguyên tắc cấp và đăng ký G Suite do Google quy định. G Suite gắn liền với tên miền đăng ký. Người giữ quyền sở hữu tên miền cũng sẽ có quyền sở hữu G Suite . Trong mọi trường hợp, người xác minh được quyền sở hữu tên miền sẽ là người sở hữu hợp pháp G Suite . Khi sảy ra tranh chấp quyền sở hữu, quyền sở hữu tên miền sẽ là yếu tố cao nhất xác định chủ thể sở hữu G Suite. Theo quy trình giải quyết tranh chấp hiện tại của Google, đa số các trường hợp tranh chấp quyền sở hữu giữa: Quản trị viên G Suite, người đăng ký, người thanh toán, chủ sở hữu tên miền sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống bị xóa bỏ theo lệnh của  người sở hữu tên miền. Google không thể can thiệp vào việc tranh chấp giữa các bên, các bên cần giải quyết bởi quy định pháp lý tại địa phương.

 • TOS, Policy, G Suite, Google
 • 1 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích
Câu trả lời có hữu ích với bạn?

Related Articles

Đăng ký G Suite trực tiếp từ Google có gì khác biệt so với mua qua G.Suite.VN ?

Đối với đăng ký dùng thử: 1.Đăng ký trực tiếp với Google: Bạn chỉ có 14 ngày sử dụng miễn phí...

Vì sao bạn nên chọn HKDA/G.Suite.VN là đối tác cung cấp giải pháp G Suite

Lựa chọn một đối tác cung cấp giải pháp công nghệ thông tin là một quyết định quan trọng đối với...