Google tăng giá bộ giải pháp G Suite sau 1 thập kỷ

Theo thông báo mới nhất HKDA nhận được từ Google, bắt đầu từ ngày 02/04/2019 Google sẽ tăng giá niêm yết của các phiên bản G Suite Basic từ 5$ lên 6$ / người dùng / năm và G Suite Business từ 10$ lên 12$ / người dùng / năm. Giá niêm yết mới cho 2 phiên bản này sẽ được áp dụng ... Đọc thêm »

18th Jan 2019